gif

Blaga Marija – Sveta Marija Magdalina

Blaga Marija je hrišćanski i narodni praznik koji se praznuje 4. avgusta po Grigorijanskom kalendaru

Ovaj dan je, u stvari, spomen na Mariju Magdalenu. Ona je rodom iz gorskih predela Sirije, oko grada Magdale, zbog čega je i dobila ime Magdalena. U mladosti je bila grešnica ali ju je Isus izbavio od grehova.

Mučili su je sedam zlih duhova, od kojih ju oslobodi Gospod Isus i učini zdravom. Verna sledbenica i sluškinja Gospoda za vreme Njegovog zemnog života. Pod krstom na Golgoti stajala je i Magdalina, i gorko tugovala zajedno sa Presvetom Bogorodicom. Posle Hristovog vaskrsenja, ona je postala propovednica, pa je krenula na put i u Rim da caru Tiberiju crvenim jajetom objasni Hristovo vaskrsenje.

Tom prilikom, ona je pred carem optužila prokuratora Pontija Pilata, koji nije hteo da zaštiti Isusa, nego mu je nevinom izrekao smrtnu kaznu. Kasnije je Pilat lišen visokog dostojanstva i prognan u zapadnu Evropu, gde je i skončao.

Marija Magdalena je iz Rima otišla u Efes, kod apostola Jovana Bogoslova. Sa velikom ljubavlju prema vaskrslome Gospodu i sa velikom revnošću, javljala je ona Jevanđelje svetu kao pravi Hristov apostol. I tu je nakon nekog vremena umrla. Skončala je mirno u Efesu, i sahranjena, po predanju, u onoj istoj pećini, u kojoj i sedam mladića, čudotvorno uspavanih na stotine godina, potom oživelih, pa onda umrlih (4. avgust).

Mošti Svete Magdaline prenete su docnije u Carigrad. Blizu Getsimanskog vrta nalazi se ruski hram posvećen Svetoj Mariji Magdalini.

Blaga Marija je, po narodnom verovanju, sestra Gromovnika Ilije, odnosno svetog Ilije. Praznik posvećen Blagoj Mariji je i Eparhije budimljansko-nikšićke i mnogih drugih pravoslavnih institucija. Dešava se da na današnji dan sevaju munje i frme gromovi – to se tumači tako što brat i sestra razgovaraju, pa svi grešnici to mogu da čuju.