gif

Mamin sin-partner je bolesno vezan za majku. Šta raditi?

Čak i u našem društvu, koje poslovično slovi za patrijarhalni „mačo“, nije retkost da se sretnu slučajevi gde je sin izuzetno vezan za majku. Takvi slučajevi, neretko, imaju veliki uticaj na odnos takvog muškarca sa partnerkom. Nemali problem...