gif

Мамин син-партнер је болесно везан за мајку. Шта радити?

Чак и у нашем друштву, које пословично слови за патријархални „мачо“, није реткост да се сретну случајеви где је син изузетно везан за мајку. Такви случајеви, неретко, имају велики утицај на однос таквог мушкарца са партнерком. Немали проблем...