gif

Pravoslavlje – šta je i kako je nastalo?

Istorija hrišćanske crkve deli se na tri perioda – prvi, od rođenja Hrista do 313. godine kada je rimski car Konstantin Veliki hrišćanima dao pravo da slobodno šire svoju veru (rana crkva), drugi – od 313. do 1054. godine, odnosno do velikog raskola kada se formira istočna Pravoslavna crkva i zapadna Rimokatolička, i treći – od 1054. do savremenog doba gde je došlo do otcepljenja protestanata od Rimokatolika tokom 16. veka... Šta se sve dešavalo i kako se šta definiše?