gif

Istorija naroda

Značajni datumi srpske istorije, 1915-1916. godina

Tokom burne istorije našeg naroda, bilo je nebrojano mnogo bitnih dana, datuma i događaja. Ovoga puta se koncentrišemo na period od decembra 1915. do kraja februara 1916. godine

Više informacija

Šta je, zaista, bio Ravnogorski pokret – 1. deo

Često odgovor pitanje koje se postavlja jeste da li su ravnogorci bili zločinci, strani plaćenici kolaboracionisti ili patriote. Potrudićemo se da damo što precizniji odgovor

Više informacija

Jedan grad a 15 imena

Istorijske činjenice navode na to da je naša prestonica jedan od najstarijih gradova u Evropi, i da naselja na teitoriji današnjeg Beograda datiraju čak 7.000 godina unazad…

Više informacija

Grb Srbije, kroz istoriju i simboliku

Zvanični heraldički simbol i jedan od simbola suvereniteta Republike Srbije je državni grb. Aktuelni je usvojen i primenjuje se od 19. maja 2009.

Više informacija

Karakteristični srpski običaji – 2. deo

Mnogobrojni srpski običaji vezani su za proslave. Jedni od najbitnijih su veridba, svadba, rođenje deteta, rođendani… Pozabavimo se, sada, sa tim svečarima

Više informacija

Karakteristični srpski običaji – 1. deo

 Srbi su narod koji, na sreću, imaju, praktikuju i čuvaju svoje običaje. Upravo to je jedna od ključnih stvari u očuvanju srpstva

Više informacija

Kosovski božuri – cvet simbolike

Božur je, generalno, jako lep cvet uglavnom bele boje. Onaj crveni se vezuje za Gazimestan i bitku na Kosovu polju. Šta je istina a šta mit?

Više informacija

1. Srpski narodni kalendar

Srpski narodni kalendar (Godišnjak) predstavlja skup manje-više nepisanih pravila kojih se srpski narod vekovima pridržavao, paralelno sa crkvenim pravilima

Više informacija

Stavimo prst na čelo…

Mudrost srpskog naroda nikada se nije dovodila u pitanje. Ipak, koliko i šta ostaje u sećanju i šta se od svih ovih reči pamti, drugo je pitanje

Više informacija

Ko je bio Miloš Savčić?

Beše to jedan od najbogatijih Evropljana svog vremena, ministar građevine, gradonačelnik Beograda, inženjer građevine, preduzetnik, savetnik, saradnik i rukovodilac mnogobrojnih privrednih objekata u Kraljevini Srbiji i Kraljevini Jugoslaviji… Čovek izuzetnih…

Više informacija

Srbija je, odvajkada, posebna – pa i u vojevanju

Ratovi nisu razlog da čovek iz sebe izbaci sve ono najgore i najcrnje… I u takvim situacijama treba pokazati humanost, ali humanost na delu. Nažalost, tako nešto se ne dešava…

Više informacija

Mesto odakle je krenuo Prvi srpski ustanak – Marićevića jaruga

Prvi srpski ustanak je jako bitan događaj u istoriji Srba. Zato, svaki Srbin ima pravo i moralnu obavezu da zna osnovne činjenice u vezi sa tim. Onda, krenimo redom…

Više informacija

Seča knezova

Sasvim slučajno jedno pismo je palo u ruke dahijama, koji su tek tada uvideli kakva je situacija u Beogradskom pašaluku

Više informacija

Vladavina dahija

Stanje u pašaluku stvoreno janjičarskim terorom je uticalo na ujedinjenje svih srpskih društvenih snaga (seljačke mase, starešinski i trgovački sloj) da se dignu na ustanak

Više informacija

Povratak dahija

Proterani janjičari našli su utočište u Vidinu, tačnije kod sina vidinskog ajana Osmana Pazvan-oglua, koji je bio zaslužan, najverovatnije po nagovoru janjičara, za napad na nahije beogradskog pašaluka

Više informacija

Stanje u Beogradskom pašaluku pred Prvi srpski ustanak

Svištovskim mirom okončan je poslednji austrijsko-turski rat koji se vodio od 1788. do 1791. Godine. Srbi su kao frajkori aktivno učestvovali na strani Austrije

Više informacija

Prvi srpski ustanak – kada se odigrao i šta je bio povod?

Prvi srpski ustanak je bio ustanak Srba u Smederevskom sandžaku i okolnih šest nahija. Srbi su ustali protiv Turaka u periodu od 14. februara 1804. do 7. oktobra 1813. godine….

Više informacija

Istorija književnosti

Stari Sloveni su prvo govorili praslovenskim jezikom. Prapostojbina Slovena prostirala se između reka Visle, Odre i Labe. Slovenski jezici se dele u tri velike grupe:1) Zapadnoslovenski jezici2) Južnoslovenski jezici3) Istočnoslovenski…

Više informacija